26 feb. 2016

Libro do mes de marzo 2016: Aires da terra




LIBRO DO MES DE MARZO DE 2016



AUTOR: José Luis Calle
TÍTULO: Aires da terra. La poesía musical de Galicia
EDITORIAL: José Luis Calle García
CIDADE: Pontevedra
ANO: 1993


Este libro aborda o estudo do primeiro coro galego, Aires d'a terra, que comezou ou seu periplo musical a finais do século XIX. Os primeiros traballos deste colectivo musical viron a luz a comezos do século XX, encentando un modelo de agrupación musical no que a recuperación da música do folclore galego e unha escenografía enxebre eran frecuentes. Neste estudo reúnense os materiais para o estudo deste innovador grupo. Pártese do seu contexto para afondar nas actividades do grupo e na súa estética, así como o coñecemento da figura do seu fundador, o boticario pontevedrés Perfecto Feijoo. Tamén se aborda a comparación entre este modelo interpretativo do coro e as súas realizacións posteriores a través do seu repertorio, da súa organoloxía e dos coros sucesores desta estética. O volume recolle documentos gráficos e manuscritos que ilustran as aportacións desta agrupación.



(Se queres recibir esta información no teu correo electrónico, déixanos a túa dirección no buzón de suxestións)

3 feb. 2016

Libro do mes de febreiro de 2016: Disonancias de Adorno


LIBRO DO MES DE FEBREIRO DE 2016




AUTOR: ADORNO, Theodor W.
TÍTULO: Disonancias. Introducción a la sociología de la música
EDITORIAL: Akal
CIDADE: Madrid
ANO: 2009


Este traballo acomete unha revisión crítica da socioloxía da música de Theodor W. Adorno, efectuada tras un achegamento a diversos factores biográficos, xuízos personais e premisas estéticas. As súas análises e especulacións poden supoñer un fructífero aporte á subdisciplina da socioloxía da música, especialmente cando se trata de comprender as dinámicas locais ou globais que afectan ás prácticas e á vida musical en torno á música clásica.

Podemos ler máis sobre unha síntese do libro en: http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v28n80/v28n80a4.pdf



(Se queres recibir esta información no teu correo electrónico, déixanos a túa dirección no buzón de suxestións)

7 ene. 2016

Libro do mes de xaneiro 2016: Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón


LIBRO DO MES DE XANEIRO DE 2016



AUTORA: LIAÑO PEDREIRA, Mª Dolores (catalogadora)
TÍTULO: Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón. Catálogo de partituras
EDITORIAL: Diputación Provincial de A Coruña CIDADE: A Coruña ANO: 2012



Este catálogo recolle o arquivo musical dun dos compositores máis destacados en Galicia durante a primeira metade do século XX, Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón (1886-1973). Este compositor compartiu a súa vida entre a música e a arquitectura, xa que exerceu como arquitecto provincial entre 1916 e 1956 na Coruña, onde residiu toda a súa vida. No catálogo descríbense as partituras manuscritas do compositor, orixinais, copias, primeiros borradores e anotacións dos documentos que se conservan no Arquivo Musical de Galicia, pertencente á Academia Galega de Belas Artes de Nuestra Señora del Rosario da Coruña.
O catálogo aborda as obras do compositor en varias seccións: obras para a escena, obras para piano, cancións, obras relixiosas para orquestra, música militar, borradores de obras sen identificar e arquivo documental. Ademais dos índices finais recóllense varias ilustracións nas que se poden observar algúns dos manuscritos do autor.




(Se queres recibir esta información no teu correo electrónico, déixanos a túa dirección no buzón de suxestións)