29 ene. 2012

Curso sobre interpretación no Barroco


SEMINARIO:

INTERPRETACIÓN DA  MÚSICA BARROCA NOS 
INSTRUMENTOS DE TECLA 
(PIANO, CLAVICÉMBALO, ÓRGANO) 

INTRODUCCIÓN Á TÉCNICA DO CLAVICORDIO 

Profesor: D. José Luis González Uriol 
Catedrático emérito de Clave e Órgano

2 e 3 de Marzo 2012
CMUS OURENSE 


Unha boa oportunidade para completar o teu coñecemento sobre o estilo musical imperante no Barroco!


INFORMACIÓN 
Secretaría do Curso 
Rúa Pablo Iglesias, s/n 32004 – OURENSE 
Teléfono: 988.39.10.47 - Fax: 988.39.19.71 
E-mail: cmus.ourense@edu.xunta.esOrganiza:
Departamento de Instrumentos Antigos 
Conservatorio Profesional de Música de Ourense


23 ene. 2012

Disco de Johannes Brahms: Secular Choral Songs


Secular Choral Songs de Johannes Brahms
XA DISPOÑIBLE!

Toda unha viaxe a través da obra vocal de Brahms (1833-1897), por medio de dous cds grabados xa nos anos 90 que se reeditaron por parte do prestixioso selo Harmonia Mundi. 

Podédelo atopar coa signatura CD510 e o rexistro 4043.

ESCÓITAO NA BIBLIOTECA OU LÉVAO PARA A CASA!!

¡Así de fácil!
21 ene. 2012

Concerto na Biblioteca

Concerto na Biblioteca: o Barroco e o seu tempo

No pasado mes de novembro de 2011 as profesoras de clave, Alicia Alcayna, e de historia da música, Lorena L. Cobas, un concerto na sala da biblioteca. Nel as alumnas e alumnos de clave interpretaron varias obras pertencentes ao período do Barroco para ilustrar os paneis feitos polo alumnado de historia. Deste concerto podemos escoitar algúns fragmentos no seguinte vídeo, cuxa montaxe fixo Salvador Vicente: 
O programa do concerto foi o seguinte: 

Danzas de suite............................................
-        Allemande
-        Courante
-        Sarabande
Lebègue

por Pablo Vázquez (6º GP)

Preludio nº 4 de L’art de toucher............
Couperin
por Erea Blanco (4º GP)

La Boullongne.................................................
Balbastre
por Jana Sevilla (6º GP)

Rondó...............................................................
Francoeur
por Salvador Vicente (violín), Isabel Font (viola da gamba) e Alicia Alcayna (clave)

16 ene. 2012

O mestre Vide e as súas zarzuelas

NOVO VOLUME XA DISPOÑIBLE NA BIBLIOTECA: Zarzuelas do Mestre Vide, recompiladas e editadas por Javier JuradoNeste cuarto volume preséntanse as partituras de dúas zarzuelas súas: Miñatos de vran e Proba d'amor. O compositor, José Fernández Vide (1893-1981), traballou na emigración en Cuba, á que chegou en 1924 para facerse cargo da dirección artística do Centro Gallego de La Habana. Durante os anos que viviu nesta cidade desenvolveu o seu traballo como profesor de solfexo e instrumentos de corda, dirixindo unha serenata, un coro típico e un orfeón.Para máis información sobre José Fernández Vide, pódese consultar a Revista Transcultural de Música, 8 (2004), ISSN:1697-0101: VILLANUEVA, Carlos." José Fernández Vide (1893-1981): tópicos identitarios en la figura y la obra de un músico de la emigración". Pódese ler íntegro en:
http://patrimoniomusicalgalego.blogspot.com/search/label/Ourense

12 ene. 2012

Novas tecnoloxías na biblioteca


Novos ordenadores con acceso a internet na biblioteca:

Xa temos a disposición dos usuarios catro ordenadores. 

Podes facer aquí os teus traballos, entrar na rede ou escoitar música...

Anímate e vén darlle uso!!


10 ene. 2012

Exposición do Barroco

Vén á biblioteca! 

E mergúllate no mundo do Barroco!


Exposición: O Barroco e o seu tempo
O Barroco musical foi un estilo que deixou fonda pegada na historia da música occidental. Non só marcou toda unha época de contrastes no século XVII e primeira metade do XVIII, senón que tamén potenciou a creación de obras que aínda hoxe seguen a soar nos máis inesperados recunchos, acadando un halo de contemporaneidade que moi poucos estilos lograron na historia. 

Co afán de poñer a disposición dos usuarios da biblioteca algúns dos materiais do Barroco, as alumnas e os alumnos de 5º de Grao Profesional prepararon con esmero tres paneis que explican grosso modo este interesante período musical, os seus xéneros e as aportacións dun dos seus compositores máis eminentes, Johann Sebastian Bach.

Esperamos que gocen deste percorrido a través do séculos XVII e primeira metade do XVIII, momento no que un novo xeito de facer música irrompía na música relixiosa, de cámara e teatral. 

Vista lateral dos paneis

Selección de materiais do Barroco

Selección de materiais do Barroco da biblioteca

Vista frontal do paneis informativos

 
2012. Libro do mes de Xaneiro

2012. Libro do mes de Xaneiro

 
DOWNS, Philip G.
La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven
 Madrid, Akal, 1998
EDICIÓN ORIXINAL: Norton & Company, 1992
TRADUCIÓN: Celsa Alonso


O presente volume analiza o ascenso e declive do estilo clásico, dende mediados do século XVIII –momento do nacemento de Haydn- ata a segunda década do XIX –cando morre Beethoven-. Nos seus capítulos ponse de manifesto a enorme diversidade e os continuos cambios que caracterizan a música do período, sen esquecérselle as condicións sociais e a vida cotiá dos músicos, así como a estética imperante e as preferencias da audiencia respecto ás estruturas musicais, a organización das combinacións e grupos.
Na primeira parte do libro establece os elementos básicos que supuxeron o cambio de estilo musical do Barroco cara o Clasicismo nun período que se deu en chamar Preclasicismo. Neste momento conviviron varias propostas baixo as ideas estéticas do Rococó, que marcaron o pulso dunha convulsa etapa de heteroxeneidade e de apertura. Neste senso o Style Galant e o Empfindsamer Stil prevaleceron na música para teclado, a ópera diversificou as súas temáticas e a música sinfónica foi gañando terreo no eido dos concertos públicos.
Na segunda parte, o autor sumérxese nas razóns do xurdimento e afianzamento do estilo clásico nos diferentes xéneros musicais, abordando non só a música escénica, relixiosa e de concerto, senón tamén incidindo no relevante papel da música doméstica.
Da terceira á séptima parte afóndase na vida, obra e aportacións de Haydn e de Mozart, como emblemas do estilo clásico, que coñeceu o seu máximo apoxeo entre 1780 e 1800. Na oitava parte trátase a Beethoven coma “un xigante entre dous séculos”, explicando as súas obras máis relevantes.
Na última parte do libro preséntanse cales foron as herdanzas do século das luces no século XIX, dándolle así unha continuidade de cara ao novo período que se abriu a partires de entón: o Romanticismo.