31 dic. 2011

2011. Libro do mes de decembro

Decembro

Carlos Villanueva: Los villancicos gallegos, A Coruña,
 Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1994

Interesante aportación ao mundo do estudo da música na historia de Galicia. O libro afonda nun xénero que cobrou un relevante pulo a partires dos s. XVII e XVIII. 

O vilancico era unha peza cuxa orixe se sitúa no Renacemento no eido profano, pero que co Barroco acabou resoando no interior de igrexas, catedrais e mosteiros como unha peza para embelecer o culto. Os temas dos vilancicos a miúdo incluían personaxes procedentes de Galicia, cun carácter anecdótico e mesmo humorístico, coma no caso dos vilancicos de Miguel de Irízar. Mais a finais do século XVIII, Melchor López –mestre de capela da catedral de Santiago- apostou por un modelo de vilancico escrito en galego, con exemplos coma Da Ulla a meu cabo veño. Este modelo –que tivo curta duración en Compostela- axiña foi adoitado polos compositores que traballaban para Mondoñedo e mesmo para Ourense. 

esta obra faise un percorrido histórico a través do vilancico en Galicia, analízanse os contidos musicais e transcríbense moitos dos exemplos deste singular xénero. 


O autor: Carlos Villanueva
Este autor cunha ampla experiencia no eido da investigación musicolóxica é catedrático de Música da Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 2000. A súa tese doutoral versou sobre os vilancicos en galego da catedral de Mondoñedo. Dende o ano 1989 é profesor titular da mentada universidade, visitando con frecuencia outros centro educativos coma universidades de Pennsylvania (USA), Oviedo e Granada. É o fundador e director do Grupo de Cámara da Universidade de Santiago, creado en 1977.





  

2011. Libro do mes de Novembro

Novembro

Pablo Carpintero Arias: Os instrumentos musicais na tradición galega, Ourense, Difusora de Letras, Artes e Ideas,2009
   
Completo inventario de instrumentos musicais empregados na música tradicional galega, traballo de organoloxía de referencia para o estudo da música en Galicia. 
O autor amosa as diferentes familias instrumentais seguindo a clasificación de Hornsbostel e Sachs, procurando aportar datos sobre a natureza acústica, o funcionamento, a construción e mesmo a historia de cada exemplar. 
As fotografías de Xosé Ramón Marín Álvarez contribúen a ilustrar as explicacións textuais, dando como resultado un volume visualmente moi atractivo.


   




O autor:

Pablo Carpintero Arias naceu en Castro de Carballedo (Lugo) en 1969. É doutor en Ciencias pola Universidade de Santiago de Compostela, onde foi profesor de Bioquímica. Realizou un segundo curso de doutoramento no Departamento de Historia da Arte da mesma universidade sobre a gaita de fol, e traballa no Proxecto Ronsel da Universidade de Vigo para a recuperación do Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia. É membro directivo da Asociación de Gaiteiros Galegos e dirixe dous grupos de recuperación de tradicións musicais galegas. Ademais de adicarse á investigación da organoloxía tradicional galega, é artesán, especializado na reprodución de todo tipo de instrumentos tradicionais galegos.





Fonte da imaxe:

Máis información sobre o proxecto en: http://www.consellodacultura.org/asg/instrumentos/acerca-de/





7 dic. 2011

Sabías de nós?



Le culturízate
Consulta postos de lectura, información, referencia, internet
Leva un libro ou un cd préstamo a domicilio













Benvido á túa biblioteca!

Recolle aquí o teu folleto informativo...